// VINHOMES - THANG LONG //

// CHI TIẾT DỰ ÁN

   Vào đầu tháng 09/ 2016, the nguyễn ký hợp đồng làm vách ngăn khu vệ sinh cho công trình VINHOMES THĂNG LONG