// TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỔNG CỤC THỐNG KÊ //

// CHI TIẾT DỰ ÁN

        Tháng 04 /2016 , The Nguyễn được Tổng công ty 789 tin tưởng giao hạng mục cung cấp và lắp đặt hệ thống vách ngăn khu vệ sinh cho công trình TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỔNG CỤC THỐNG KÊ. tại 54 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

 

            Được hợp tác với Tổng công ty 789 là niềm vinh dự lớn của The Nguyễn.  The Nguyễn  chắc chắn sẽ hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo  chất lượng tốt nhất các công trình. mà Tổng Công ty giao cho