// TÒA NHÀ VIETTEL LONG AN //

// CHI TIẾT DỰ ÁN

             Trong tháng 11/2013, The Nguyễn được giao thầu bởi công ty CP XD số 5 – VINACONEX hạng mục cung cấp và lắp đặp hệ thống vách ngăn khu vệ sinh cho TÒA NHÀ VIETTEL LONG AN