// TÒA NHÀ PETRO VIỆT NAM //

// CHI TIẾT DỰ ÁN

Tháng 11 năm 2010, Công ty The Nguyen trúng thầu dự án tòa nhà Petro Vietnam

Nằm trên vị trí, nơi được biết đến như là một trong những khu vực đắt nhất ở Việt Nam hiện nay, tòa nhà Petro Việt Nam  có một số lượng lớn các khách hàng đăng ký chổ ở mức 80% tổng diện tích cho thuê, trong đó hầu hết là Tổng công ty đa quốc gia dầu và khí đốt.